OBRES I SERVEIS

muros de piedra calizamuros de piedra caliza

Murs de calcària des de 100€ / m2

Murs de marmòria des de 80€ / m2

Murs de granit des de 60€ / m2

MURS DE PEDRA NATURAL

piscinas de obrapiscinas de obra

Decoració, il·luminació i accessoris

Tamany estàndard o fetes a mida

Piscines exteriors i interiors

PISCINES D'OBRA

Obra públicaObra pública

Transports especials

Excavacions i moviments de terra

Enderrocs

OBRA PÚBLICA

cantera de piedracantera de piedra

Servei a clients particulars i a empreses

Pedra de primera qualitat a bon preu

Pedrera i àrids Can Padró

PEDRERA PRÒPIA

PLANTA TIERRAS SUSTRATOS ABONOS TERRES SUBSTRATS ADOBS 6PLANTA TIERRAS SUSTRATOS ABONOS TERRES SUBSTRATS ADOBS 6

Venda a clients particulars i a empreses

Planta d'envasat de substractes, terres i adobs

Planta de reciclatge vegetal i compostatge

SUBSTRATS I ADOBS

PLANTA ARIDOS CEMENTO HORMIGON ARIDS CIMENT FORMIGO 9PLANTA TIERRAS SUSTRATOS ABONOS TERRES SUBSTRATS ADOBS 6

Transport especial d'àrids, ciment, arenes, graves i formigó

Elaboració d'àrids, ciment, arenes, graves i formigó

Planta de formigó pròpia de 25.000 m2

PLANTA DE FORMIGÓ

Servicio técnico propioServicio técnico propio

SERVEI TÈCNIC PROPI

Grup Dolmen es una empresa de construcció integral, especialitzada en la realització d’obres i serveis, enderrocs, excavacions, moviments de terra i transports especials. A més, Grup Dolmen també fabriquem murs de pedra natural i piscines d’obra a mida. Comptem amb una pedrera d’àrids, una planta de formigó pròpia i un centre de reciclatge vegetal.

Produïm la major part de les matèries primeres que utilitzem en la construcció, i això ens permet oferir els millors preus del mercat.