Murs de contenció

¿Què són i per a què serveixen els murs de contenció? Els murs de pedra anomenats “de contenció” són grans murs rústics de pedra natural que es construeixen per a contenir un terreny elevat. La seva principal finalitat és doncs garantir la solidesa de la terra, evitant que es produeixin despreniments. Els murs de contenció […]

Pedrera de pedra natural – ¿Quina pedrera cal triar?

Pedrera de pedra natural¿Quina pedrera cal triar per a la seva obra? En un post anterior explicàvem què és una pedrera de pedra natural, i també vam veure quins tipus de pedreres existeixen. Però si volem triar entre diverses pedreres per subministrar pedra per a la nostra construcció, com triem la millor opció? Vegem alguns […]

Tipus de pedreres

Tipus de pedreres ¿Què és una pedrera de roques? Abans d’establir quins tipus de pedreres existeixen cal saber què és exactament una pedrera. Quan l’ésser humà va deixar de viure en coves va necessitar la transformació d’elements naturals per elaborar habitatges. Així van néixer les primeres barraques del neolític, fetes amb fang i palla. D’aquí […]

El marbre, pedra natural

Com s’ha utilitzat el marbre a la història Els Temples Clàssics de les antigues Grècia i Roma, el Taj-Mahal a Agra (India) o el Palau de Marbre de Sant Petersburg són algunes de les principals construccions d’aquest noble material. Força dur i resistent al pas del temps, els marbres s’han utilitzat des de l’antiguitat en […]

La calcària, pedra natural

¿Què tenen en comú les Piràmides d’Egipte i la Torre del Rellotge de Londres, el ‘Big Ben’? En realitat poc més que l’ús del mateix tipus de pedra per a la seva construcció: la pedra calcària. Veurem quin tipus de pedra és, en quines construccions s’ha utilitzat i perquè és interessant el seu ús en […]

Gres, pedra natural

Podria semblar que el gres és una pedra poc estable, però és un dels tipus de pedra natural més utilitzats en la construcció. Aquí aclarirem algunes incògnites sobre el seu ús en la construcció de murs de pedra natural. ¿Quin tipus de pedra és el gres? Es tracta d’una roca sedimentària. Com vam comentar en […]

El granit, pedra natural

El granit com a pedra natural per a la construcció. En aquest post aclarirem alguns dubtes que poden sorgir sobre la seva aplicació. No deixi de llegir aquest post si està valorant el seu ús com a material de construcció. ¿Quin tipus de pedra és el granit? El granit és una roca ígnia plutònica. Pertany, […]

Pedra natural i pedra artificial

Pedra natural i pedra artificial – Diferències principals El terme pedra natural fa referència a la que s’extreu de la natura. S’utilitza en la construcció per a formar parets, elements de decoració o murs de pedra natural. El concepte es fa servir en contraposició a pedra artificial, que és aquella creada per l’home. Hauríem d’anomenar […]

Per què ens diem Grup Dolmen?

Què és un dolmen? Per a entendre què és un dolmen primer cal explicar què és un menhir. Així, un menhir és una pedra grossa i allargada que es manté dreta a terra, en forma de monument. El mot prové del bretó: maen, ‘pedra’ i hir, ‘llarga’. Els menhirs són propis de finals del neolític […]