Fem excavacions de qualsevol tipus, tant en terrenys tous o molt tous com en terrenys rocosos, fins i tot en terrenys molt difícils. Disposem de la maquinària específica necessària, sigui quina sigui la situació i accessibilitat de l’obra a realitzar.

Excavaciones_Movimientos_de_tierra Excavacions moviments de terra