Fem excavacions de qualsevol tipus, tant en terrenys tous o molt tous com en terrenys rocosos, fins i tot en terrenys molt difícils. Disposem de la maquinària específica necessària, sigui quina sigui la situació i accessibilitat de l’obra a realitzar.

Excavacions_Moviments_de_terra
Digues què necessites i et respondrem en breu.
 • Excavacions a qualsevol terreny

  L’execució d’una excavació comença amb un estudi previ in situ, que ens permet decidir quina tècnica és la més adient per a la realització de l’obra, duent a terme, si cal, un estudi topogràfic. Tot seguit el·laborem un plà d’acció, que presentem al client per a la seva aprovació. Després de netejar i desbrossar la zona fem les proves necessàries per a determinar el tipus de sòl a buidar i concretar quines són les eines més adients per a fer-ho. Disposem de tot tipus de maquinària específica, sigui quin sigui el tipus d’excavació a realitzar.

  · A cel obert
  · Subterrànies
  · Manuals
  · Mecanitzades
  · Especials

  També disposem de camions per al desallotjament i transport al centre autoritzat per al tractament adient dels materials sobrants de l’excavació, amb el corresponent certificat tècnic.
   

  excavacions 1
  excavacions 2
  excavacions 3
  Excavacions 4
 • A més d’excavacions i buidats també realitzem qualsevol altre tipus de moviment de terra, sigui quina sigui la dimensió i topologia del sòl, utilitzant la maquinària adient a cada cas. Fem farcits, excavacions en rases i pous, terraplenats i moviments de terra i roca amb explosius, quan és necessari.

  Com en qualsevol altra tasca que impliqui la gestió de residus posem especial cura en el transport i reciclatge de materials sobrants, i utilitzem les sorres en l’obra sempre que podem, per a minimitzar-ne el cost, vetllar per la cura del medi ambient i utilitzar els materials que són propis de l’espai on s’edifica.

   

  movimiento-de-tierra5
  movimiento-de-tierra4
  movimiento-de-tierra3