Pedrera pròpia: Àrids Can Padró

Grup Dolmen comptem amb una pedrera pròpia, Àrids Can Padró. Situada aprop de la població de Sant Vicenç de Castellet, compta amb una gran superfície destinada a l’extracció d’àrids.

La nostra pedrera pròpia ens ofereix material de primera mà per tal d’ajustar el màxim possible els pressupostos als nostres clients.

pedrera pròpia cantera proia 1