Reciclatge

Reciclatge vegetal i reciclatge de runes i àrids

Ens ocupem del reciclatge vegetal i del reciclatge de runes i àrids. El nostre compromís amb el medi ambient ens porta a gestionar els residus que generen les nostres obres i enderrocs amb una cura extrema, complint sempre amb la normativa vigent en la matèria. Vetllem per l’aprofitament de materials de rebuig propis de l’espai de la construcció.
Digues què necessites i et respondrem en breu.
Planta_reciclatge_vegetal_13
 • Reciclatge vegetal: planta de compostatge i triturat

  El reciclatge vegetal consisteix en la gestió de residus orgànics susceptibles de degradar-se. Els residus vegetals que s’originen en enderrocs es transporten a la nostra planta especialitzada en residus de la construcció, que realitzen amb ells un procés encarat al seu màxim aprofitament:

  · Transferència
  · Selecció i reciclatge
  · Valorització
  · Eliminació

  A Grup Dolmen ens fem càrrec dels residus vegetals que es generen en un enderroc, així com en el procés de desbrossament previ a una construcció.La nostra nova planta de reciclatge vegetal a Mataró garantitza el millor aprofitament dels residus, així com la màxima cura amb el medi ambient.

  Reciclatge_vegetal_6
  Reciclatge_vegetal_Compost_5
  Reciclatge_vegetal_8_Nom_Ptita
 • Un gran percentatge de runes i àrids que s’originen en un procés d’enderroc també es poden reciclar, convertint-se en àrids reciclats.

  A la planta especialitzada de la nostra pedrera pròpia es realitza el següent procés de tractament dels materials:

  · Recepció
  · Selecció
  · Trituració
  · Classificació

  reciclatge runes i àrids

  Quan els materials que provenen d’un enderroc arriben a la nostra planta de tractament i reciclatge de runes es porta a terme una primera classificació. L’ús en els enderrocs del procés de desconstrucció afavoreix l’agilitat d’aquesta primera criba, que també ajuda en la selecció de materials, que és la separació de la runa dels materials no aptes segons tipologies: cartró, fusta, plàstic, metalls, residus especials i residus banals. En el procés de trituració es trituren les runes, i finalment els àrids resultants es classifiquen per granulometries. Es converteixen així en àrids reciclats, aptes per a un nou ús en la construcció.

  reciclatge àrids